fbpx

Nový průzkum přináší klíčové poznatky o problematice migrace

Politika - 19 září, 2022

Migrace se v Evropě stala velmi sporným tématem. Zatímco v Severní Americe se migrace stala motorem růstu a sociální prosperity, v Evropě se stala červenou linií mezi znepřátelenými politickými silami. Toto napětí je v mnoha případech živeno ideologickým přístupem, který má jen málo společného s vyváženým posouzením nákladů a přínosů jakéhokoli legálního – zdůrazňuji legálního – přijímání nových migrantů. Důkazem tohoto stále rozšířenějšího ideologického přístupu je, že se téměř nediskutuje o tom, jak zlepšit integraci migrantů do naší společnosti nebo jak je lépe připravit na vstup na trh práce.

V této souvislosti si ECR nechala vypracovat průzkum, který shrnuje názory reprezentativního vzorku z Itálie, Francie, Německa a Španělska na vybrané aspekty migrace. Průzkum je užitečný do té míry, že poskytuje průřez různým vnímáním v těchto zemích.

Pro začátek, respondenti z Itálie a Německa (37 %, resp. 33 %) si myslí, že migrantům by se mělo pomáhat s lepší integrací do společnosti, zatímco ve Španělsku je kladen důraz na pomoc při vstupu na trh práce (31 %). Je pozoruhodné, že v Itálii považuje tento aspekt za důležitý pouze 13 % respondentů. Mnohem méně respondentů se naopak domnívá, že by se neměly podnikat žádné kroky na pomoc, a to Francouzi (21 %) a Španělé (16 %).

Celkově ve zkoumaných zemích převládá obecně pozitivní postoj k migraci, přičemž na prvním místě je Německo (54 %), následované Itálií a Španělskem (50 %). Na posledním místě je Francie, kde otevřenost vůči migraci projevilo pouze 41 % dotázaných. V souladu s tímto obecně pozitivním postojem jsou respondenti také pro posílení legálních toků migrantů, aby se vyřešil nedostatek na domácím trhu práce, i když i zde existují určité rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Konkrétně se pro něj nejvíce vyslovují Španělé (59 %), dále Italové (56 %), Francouzi (50 %) a nakonec Němci (24 %). Obecně lze říci, že mladí lidé jsou mezi zastánci zvýšení legálních migračních toků nejvstřícnější, s výjimkou Německa.

Pokud jde o nelegální přistěhovalectví, mezi respondenty převládal názor, že by měla být zavedena námořní blokáda, která by zastavila přistávání migrantů u jihoevropských břehů. S tímto názorem souhlasilo 54 % německých respondentů, stejně silný byl i mezi francouzskými a španělskými respondenty (52 %) a stále poměrně rozšířený je v Itálii (46 %). To není překvapivé, protože proti námořní blokádě ostře vystupují ty italské strany, které nejsou proti nelegálnímu přistěhovalectví. Nepřekvapí, že pokud jde o postoj k pomoci, kterou EU poskytuje Turecku na udržení uprchlíků na svém území, respondenti s touto politikou nesouhlasí, s výjimkou Španělů.

Většina respondentů, s pozoruhodnou výjimkou francouzských respondentů, podporuje více investic v Africe zaměřených na podporu místního rozvoje, a tím zmírnění emigračních toků do Evropy. Mezi příznivci této politiky byli převážně starší respondenti, přičemž rozdíly mezi jednotlivými zeměmi byly poměrně malé. Mezi odpůrci jsou i mladí lidé, kteří se možná obávají možných přerozdělovacích důsledků.

Celkově lze říci, že celkový obraz, který z tohoto průzkumu vyplývá, je značně zužující: Evropané ze čtyř sledovaných zemí zdůrazňují potřebu učinit z migrantů občany své společnosti, což je v naprostém rozporu například s postojem několika posledních vlád v Itálii. Příliš často převládal zjednodušující přístup, že noví migranti by měli být přijímáni – bez ohledu na zákony a potřeby přijímajících společností -, avšak následně bylo věnováno jen málo úsilí a investic na jejich posílení jako občanů. Podobně se Evropané přiklánějí k námořní blokádě jako způsobu, jak se bránit nelegálním migračním tokům. Tento návrh již dlouho prosazuje italská konzervativní strana Fratelli d’Italia.

The text was translated by an automatic system

This site is registered on wpml.org as a development site.