fbpx

V letech 2021-2022 došlo k největší nákaze ptačí chřipkou, jaká kdy byla v Evropě zaznamenána.

Zdraví - 18 října, 2022

47 milionů ptáků usmrcených na farmách

Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Efsa) postihla Evropu v posledních dvou letech největší epidemie ptačí chřipky, jaká kdy byla zaznamenána, s počtem 2500 ohnisek, více než 47 miliony uhynulých ptáků na farmách a dokonce 3500 případů u volně žijících ptáků, a to na mimořádně rozsáhlém území, které sahá od Norska až po Portugalsko a protíná celý starý kontinent.

Zatímco v letním období zpravidla vždy docházelo ke snížení výskytu zvířecí chřipky, v posledním roce, zejména v létě, se virus, který obecně postihuje všechny ptáky, stal agresivnějším a způsobil úhyn více zvířat než kdykoli předtím, zejména ve Francii, Nizozemsku, Německu a Spojeném království.

Epidemii je třeba považovat za stále probíhající, přestože počet případů poklesl, ale počet infekcí v každém případě pětkrát převyšuje počet případů z předchozího roku. Začátek podzimní migrace ptáků situaci nevyhnutelně zhorší a velké množství ptáků, kteří obvykle zimují v Evropě, bude čelit vysoké pravděpodobnosti nákazy právě kvůli přetrvávajícímu viru.

Agentury považují riziko přenosu viru z ptáků na člověka za relativně nízké, ale zůstává pravděpodobné a v průměru pravděpodobné u osob, které jsou v denním kontaktu s ptáky při práci. Podle hlavních světových zdravotnických a potravinářských kontrolních agentur je i nadále nezbytné, aby lékaři, zdravotničtí odborníci a provozovatelé laboratoří sledovali možné šíření zvířecích virů s cílem zachovat koordinovanou strategii a provádět nezbytné hodnocení rizik pro člověka.

Na podzim roku 2021 virus ptačí chřipky poprvé překročil Atlantský oceán a zasáhl americké pobřeží až do vnitrozemí, avšak s následky pro zdraví, které jsou v současné době zvládnutelné. Podle EFSA však budou zohledněny střednědobé a dlouhodobé strategie prevence. Viry chřipky, které pravidelně kolují u různých druhů zvířat, zejména u těch, které člověk obvykle chová, jako jsou ptáci a prasata, mohou ve skutečnosti infikovat i člověka a přerůst, naštěstí jen ve velmi vzácných případech, ve smrtelné onemocnění.

V posledních desetiletích se svět vypořádal s viry, jako je ptačí H5N1 v Egyptě, H7N9 v Číně a chřipka rozšířená v chovech prasat v roce 2009, která se pak přenesla na člověka, aniž by měla celosvětově zvlášť závažné následky, ale která si jako povinná osoba zaslouží zájem mezinárodních zdravotnických agentur.

Itálie je v současné době druhou zemí v Evropě, co se týče počtu ohnisek nákazy, hned po Francii, kde je postiženo 317 farem. Provozovatelé v tomto odvětví se však vyzývají, aby provedli všechny nezbytné kontroly, aby se zabránilo ještě většímu šíření dotyčného viru. Zaměstnavatelé v odvětví chovu drůbeže budou muset pravidelně revidovat své pokyny pro hodnocení infekčního rizika a budou muset provádět údržbářské práce, organizační strategie a hygienická opatření k prevenci infekce zaměstnanců. Mezi požadovanými opatřeními je doporučeno použití lepšího větrání v místnostech, kde se případně zdržují ptáci, oddělení pracovního oděvu od osobního, aby se zabránilo kontaminaci, a kompletní hygienický úklid obydlí každého pracovníka, pokud se zdržuje v blízkosti pracoviště i během noci.

Zkušenosti z Covidu umožnily vyhodnotit preventivní opatření nutná k zamezení infekcí, a to ještě opatrněji a s ochotou odpovědných orgánů nepodceňovat žádný signál, který by mohl předznamenat začátek epidemie. Hygiena a pracovní metody v určitých prostředích budou stále přísnější, aby se zabránilo nekontrolovanému nárůstu šíření potenciálně nebezpečných nemocí pro člověka.

The text was translated by an automatic system

This site is registered on wpml.org as a development site.